הגז הטבעי מתאפיין כגז נקי ובטוח, בסגי נאור. זה גם מה שהופך אותו באופן ישיר לנדרש בשביל יישומים מסחריים ותעשייתיים. עם זאת, הגז הטבעי אף עשוי לסכן מאוד את הנוכחים במקום, כשמתרחשת דליפה אשר לא בוצע לה איתור דליפות גז ושמע. כפי שציינו, אין מדובר אודות גז רעיל, ברם, הוא עשוי להסב למות האדם באמצעות חנק של היעדר חמצן. כמו כן, הגז הטבעי הוא בלי טעם, ריח או צבע. עובדות אלו, כשלעצמן מאוד מקשות על האיתור שלו. יש היום טכנולוגיות מתפתחות וחדישות, אשר רובן ככולן עוסקות במלאכת האיתור של דליפות גז ושמע, מה שמבטיח שקט נפשי לעסקים, לחברות ולארגונים.

 

מה החשיבות של איתור דליפות גז ושמע מבעוד מועד?

ישנה חשיבות עליונה בהיבט של איתור דליפות גז ושמע מבעוד מועד, מכיוון שגם כאשר הגז הטבעי מגיע בריכוז נמוך, הוא עשוי להסב לחוסר תפקוד ולחוסר התמצאות של הנחשפים אליו. כאשר הגז הטבעי עולה באש שאיננה מוכלת, זה כבר תרחיש בעייתי ומסוכן למדי. מצבים כאלו עשויים לגרום להלם מלחץ חזק בתערובת הגז או בתערובת האוויר. כפועל יוצא, נוצרת אש הבזק. במידה ומתפרץ הגז במקום סגור, מיד יתרחש פיצוץ קטלני. לפיכך, איתור מראש של דליפות הגז והשמע הינו קריטי לשם שמירה של המקום בטוח ומוגן.

מה הן הדרכים הטובות ביותר לשם איתור דליפות גז ושמע?

הדרכים הכי טובות, לשם איתור דליפות גז ושמע, לרוב, הן בעזרת חיישנים קטליטיים, או לחלופין באמצעות חיישנים של מצלמת אינפרה אדומה. חיישנים אלו נועדו למדוד את הפרשי הטמפרטורות במקום. בעוד מחמם פנימי מעלה את הטמפרטורה של החיישן, הזרז מתחמם יותר מהאינרטי, במידה והינם מצויים בנוכחות של גז דליק. הפרשי הטמפרטורות מאפשרים לחיישנים לספק קריאה, אשר מתכתבת בהצלחה עם ריכוז של הגז הרעיל שנמדד. למגינת הלב, חיישן קטליטי לא פועל באזור דל חמצן. אף במידה והגז מרעיל, עדיין החיישן עשוי שלא לקלוט את גודל האסון, ולשדר מסר של תפקוד קונבנציונלי. כל זה עשוי לחשוף את באי המקום למצבים הרי גורל, וזאת משום שינם לא יספקו תשובה קונקרטית במצב של נוכחות גז טבעי. בנוגע לחיישני המצלמה של האינפרה האדום, השימוש בהם נעשה בעת ספיגה באורכי גל ספציפיים, באמצעות גזים רעילים. בעזרת מדידה של עוצמת האור, אשר מועברת דרך תא חישה, שיש בו גז, המצלמה מסוגלת לקבוע בוודאות את ריכוז הגז המסוכן הקיים. באופן זהה לחיישן קטליטי, אף לחיישני מצלמת האינפרה האדום אין פיזור, ויש מגבלות. אי אפשר לזהות מימן, למשל.